Home Články Kostel Prozřetelnosti Boží

Kostel Prozřetelnosti Boží

Kostel Prozřetelnosti Boží je jedinečnou stavbou v barokním stylu,nazývanou Perla Slezska.Kostel nechal postavit v roce 1764 tehdejší majitel panství Karel František Skrbenský..

 

 

 

 

Kostel Prozřetelnosti Boží

Kostel Prozřetelnosti Boží je jedinečnou stavbou v barokním stylu,nazývanou Perla Slezska.Kostel nechal postavit v roce 1764 tehdejší majitel panství Karel František Skrbenský.

Kostel Prozřetelnosti Boží je kulturní památkou s dochovanými čtyřmi basreliéfy baronů Skrbenských.To,že kostel byl orientován západně od zámku,přimělo stavitele Jakuba Pánka k několika netradičním řešením.Průčelí kostela je orientováno vstupem k východu tak,že oltář a kněžiště jsou na západní straně.To je absolutní výjimka,protože kostely se vždy stavějí oltářem k východu

Ohnivá ruka v Šenově

V Šenově stojí nádherný barokní kostel zasvěcený Prozřetelnosti Boží, který byl postaven v roce 1764, údajně dle projektu stavitele Jakuba Pánka, který ve stejné době stavěl ve Velkých Hošticích na Opavsku farní kostel sv. Jana Křtitele pro Ignáce Dominika Chorýnského z Letské. Šenovský kostel byl dříve nazýván perlou Slezska. K jeho založení se váže pověst o potrestání pyšné hraběnky Antonie Podstatské z Prusínovic. Její druhý manžel, Karel Skrbenský z Hříště, měl v době dokončení stavby kostela 81 let. Všechny záležitosti týkající se stavby kostela vyřizovala hraběnka Podstatská. Údajně velmi opovrhovala prostým lidem a sedláky, kteří podle ní strašně smrděli hnojem. Proto architektovi nařídila změnu plánu kostela. Nad šlechtickou emporou nechala zřídit kryté schodiště, které spojovalo chrám se zámeckým parkem.

Onoho neznámého dne roku 1764 se konala v šenovském kostele jedna z prvních bohoslužeb. Mše začala po té, co panstvo usedlo na svých místech v loži nad hlavami vesničanů. V tento den použila hraběnka poprvé schodiště, aby nemusela procházet mezi lidmi, kterými opovrhovala. Kněz hovořil o prstu boží spravedlnosti, který jednou označí každého hříšníka. V tom okamžiku se na zdi chrámu nad hlavou hraběnky objevila zázračná bíle zářící ruka a prstem rovnou ukázala na ni! Šokovaná hraběnka dostala záchvat, z bohoslužby musela být odvedena, těžce onemocněla a krátce na to zemřela. Pohřbena musela být velmi rychle, protože její tělo hned po smrti začalo strašně páchnout po hnoji. Bílá ruka se pak ještě dlouhý čas zjevovala vždy ve výroční den hraběnčina tragického konce, aby připomínala hříšnost pýchy.

 

Zázračné zjevení bílé zářící ruky v šenovském kostele se pravděpodobně zakládá na pravdě. Chrámová loď je orientována ve směru východ-západ. Sluneční světlo vstupuje dovnitř několika málo průhlednými místy v jinak temných oknech mířících většinou k jihu. Světlo s přibývajícím dnem postupuje po severní stěně, v níž byla šlechtická oratoř i východ do zámeckého parku. Za jistých okolností mohlo být dosaženo toho, aby úzký svazek slunečních paprsk v předem vypočteném okamžiku ozářil obraz bílé ruky vytvořený na vybraném místě nad loží látkou, která byla schopná odrážet světlo. Zjevení bílé ruky mohlo později zmizet při vymalování kostela a jen pověst připomíná hraběnku Antonii Podstatskou z Prusínovic.

 

 


Zvláštností je také vstupní most s klenutým obloukem,sloužícím jako schodiště pro samostatný vstup panstva.Tato část zámku se nazývá oratoř.

V kostele se nachází vzácný interiér s obrazy J.Jablonského a také varhany s 2000 píšťal.

 

Aktualizováno (Neděle, 11 Duben 2010 18:49)

 
Hlavní nabídka